м. Львів, вул. С. Крушельницької, 11
+38 (096) 37 63 354
Графік роботи: 10:00 - 20:00

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Тайський масаж

Фізична особа-підприємець Сабатович Ірина Ігорівна, що діє на підставі Виписки з ЄДР, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 24150000000065521 від 07.08.2014 року, РНОКПП 3151406609 (далі – Виконавець, салон краси Premium Relax Club), пропонує необмеженому колу осіб (далі - Клієнт) укласти цей договір (надалі – Публічна оферта) на нижчевказаних умовах:
 
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Клієнт – будь-яка фізична особа, яка оформила на Сайті за посиланням: http://premium-relax-club.com.ua/ online-заявку на бронювання Послуг салону краси Premium Relax Club шляхом придбання Електронного сертифікату та/або пред’явила Виконавцеві такий Електронний сертифікат з метою отримання Послуг вартістю, що еквівалентна Номіналу Електронного сертифікату.
1.2. Cайт — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://premium-relax-club.com.ua/, яка є електронним джерелом інформування Клієнтів про салон краси Premium Relax Club та Послуги, які в ньому надаються.
1.3. Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, викладених на Сайті Premium Relax Club.
1.4. Послуги – перелік косметологічних, СПА- та інших послуг у сфері краси та естетичного здоров’я, які надаються в салонах краси Premium Relax Club в порядку та на умовах, визначених у цій Публічній оферті та на Сайті Premium Relax Club.
1.5. Електронний сертифікат – згенероване електронне повідомлення, що відображає унікальний номер online-заявки на бронювання Послуг (Номінал Електронного сертифікату), а також обрану та сплачену Клієнтом вартість, в обсягах якої Клієнт чи пред’явник Електронного сертифіката (Подарункового сертифікату) набуває право скористатись Послугою/Послугами салону краси Premium Relax Club, що відповідає/ють за ціною Номіналу Електронного сертифікату.
1.6. Номінал Електронного сертифікату - граничний розмір вартості Послуг, в межах якої Клієнт чи пред’явник Електронного (подарункового) сертифікату може скористатись (за умови попереднього запису) Послугою/Послугами в салонах краси Premium Relax Club за цінами, вказаними на Сайті. Номінал Електронного сертифікату визначається обраною та сплаченою Клієнтом сумою коштів при оформленні на Сайті online-заявки на бронювання Послуг салону краси Premium Relax Club.
1.7. Строк дії Електронного сертифікату - строк, протягом якого Клієнт має право пред’явити Електронний сертифікат з метою отримання Послуги в салоні краси Premium Relax Club за попереднім записом. Строк дії Електронного сертифікату – 2 місяці з дні здійснення оплати вартості такого Електронного сертифікату.
1.8. Код Електронного сертифікату — унікальний код, який надісланий на електронну адресу та номер мобільного телефону Клієнта, що засвідчує право його власника або третьої особи на отримання Послуг в салоні краси Premium Relax Club на суму, рівну Номіналу Електронного сертифікату.
1.9. Система LiqPay - це платіжний сервіс ПриватБанку, призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та/або інших мобільних пристроїв.
1.10. Сookies - невеликі текстові файли, які можуть бути збережені на комп’ютері (чи іншому обладнанні) відвідувача при першому відвідуванні Сайту та дозволяють розпізнати комп’ютер відвідувача при повторному відвідуванні. Файли «cookies» не можуть жодним чином впливати на роботу комп’ютера (чи іншого обладнання) відвідувача чи його даних чи занести вірус.
 
2. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
2.1. Виконавець зобов‘язується передати у власність Клієнта Електронний сертифікат, який засвідчує право вимоги Клієнта або його пред’явника отримати Послугу/Послуги в салоні краси Premium Relax Club в обсязі, що еквівалентна Номіналу Електронного сертифікату, а Клієнт зобов'язується оплатити номінальну вартість обраного ним Електронного сертифікату на умовах, визначених цією Публічною офертою.
2.2. Здійснивши оформлення online-заявки на бронювання Послуг салону краси Premium Relax Club шляхом придбання Електронного сертифікату Клієнт беззастережно погоджуєтеся, що використання цього Електронного сертифікату та відносини щодо отримання та/або надання Послуг, регулюється цією Публічною офертою та Політикою конфіденційності.
 
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРТИФІКАТІВ
3.1. Шляхом введення затребуваної інформації у відповідних полях на Сайті Premium Relax Club, Клієнт обирає Номінал Електронного сертифікату та оплачує його за допомогою Системи LiqPay.
3.2. Виконавець надає Клієнтові право на отримання Послуги, що відповідає за ціною Номіналу Електронного сертифіката, із доступних на Сайті Виконавця Послуг у межах строку дії Електронного сертифікату після зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Після оплати Електронного сертифікату Виконавець надсилає Клієнтові на номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, що вказані Клієнтом при оформленні online-заявки на бронювання Послуг салону краси Premium Relax Club, згенероване електронне повідомлення з Кодом Електронного сертифікату та Номіналом Електронного сертифікату.
 
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вид та обсяг Послуг, право на які отримує Клієнт, залежить від вартості Електронного сертифікату, яка визначається Номіналом Електронного сертифікату. Сплата вартості Електронного сертифікату є оплатою в рахунок набуття права вимоги на отримання Послуг салону краси Premium Relax Club, та не є завдатком.
4.2. Оплата вартості Електронного сертифікату здійснюється  через Систему LiqPay у безготівковій формі у національній валюті України – гривні згідно з правилами Системи LiqPay, що зазначені на сайті Системи LiqPay.
4.3. При оплаті вартості Електронного сертифікату Клієнт вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер платіжної картки, термін її дії, CVC/CVV-код та ім’я власника платіжної картки та надає згоду Системі LiqPay на обробку своїх персональних та платіжних даних, по переказу грошових коштів за Електронний сертифікат. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії третіх осіб щодо отриманих ними персональних даних Клієнта за допомогою Системи LiqPay.
4.4. Вартість та умови сплати комісії за переказ грошових коштів Клієнта для оплати Електронного сертифікату через Систему LiqPay вирішуються за правилами надання послуг в Системі LiqPay.
4.5. У випадку, якщо вартість обраної Клієнтом Послуги, яку Клієнт бажає отримати на підставі Електронного сертифікату, перевищує Номінал Електронного сертифікату, то Клієнт зобов’язується доплатити різницю.
4.6. У випадку, якщо вартість обраної Клієнтом Послуги, яку Клієнт бажає отримати на підставі Електронного сертифікату, є меншою за Номінал Електронного сертифікату, то Клієнт має право замовити додаткову Послугу в розмірі залишку, або дорожчу за залишок Послугу за умови здійснення доплати необхідної суми. В будь-якому випадку, залишок вартості Номіналу Електронного сертифікату поверненню не підлягає.
 
5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
5.1. Клієнт має право повернути кошти, сплачені за Електронний сертифікат, протягом чотирнадцяти днів з моменту оплати такого Електронного сертифікату.
5.2. Клієнт може повернути Електронний сертифікат лише у випадку, якщо надання обраних Клієнтом Послуг не розпочалося до закінчення строку, передбаченого у п. 5.1. цієї Публічної оферти.
5.3. Клієнт може повернути кошти, сплачені за Електронний сертифікат, повідомивши про це Виконавця за допомогою засобів зв’язку, зазначених на Сайті.
5.4. Повернення коштів, сплачених за Електронний сертифікат, можливе лише за наявності у Клієнта документа (електронного документа), що підтверджує факт купівлі такого  Електронного сертифіката.
5.5. Повернення сплачених за Електронний сертифікат коштів відбувається через Систему LiqPay, згідно з правилами Системи LiqPay, що зазначені на сайті Системи LiqPay.Повернення коштів відбувається лише на той банківський рахунок, з якого була здійснена оплата вартості Електронного сертифікату.
5.6. При поверненні сплачених за Електронний сертифікат коштів комісія банку не повертається.
5.7. Виконавець повертає сплачені за сертифікат кошти протягом розумного строку, але не пізніше ніж через 15 днів з моменту отримання повідомлення Клієнта про повернення коштів, сплачених за Електронний сертифікат та за умови дотримання вимог, передбачених цим розділом Публічної оферти.
 
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Клієнт має право:
6.1.1. Отримати Послуги належної якості в межах вартості, що еквівалентна Номіналу Електронного сертифікату.
6.1.2. Самостійно обрати вид Послуги в межах вартості, що еквівалентна Номіналу Електронного сертифікату.
6.1.3. Вимагати від Виконавця виконання умов цієї Публічної оферти.
6.1.4. Повернути Електронний сертифікат відповідно до умов цього Договору та положень чинного законодавства України.
 
6.2. Клієнт зобов'язаний:
6.2.1. Ознайомитися та прийняти умови цієї Публічної оферти або відмовитися від оформлення online-заявки на бронювання Послуг салону краси Premium Relax Club шляхом придбання Електронного сертифікату, якщо умови цієї Публічної оферти є неприйнятними.
6.2.2. Оплатити повну вартість Електронного сертифікату у розмірі обраного Клієнтом Номіналу Електронного сертифікату на умовах та в порядку, визначених цією Публічною офертою.
6.2.3. Перед пред’явленням Електронного сертифікату з метою отримання обраної Клієнтом Послуги в салоні краси Premium Relax Club ознайомитися з інформацією про Послугу, яка розміщена на Сайті Premium Relax Club та здійснити попередній запис на отримання такої Послуги за допомогою засобів зв’язку, вказаних на Сайті Premium Relax Club.
 
6.3. Виконавець має право:
6.3.1 Отримати оплату вартості Електронного сертифікату у розмірі, що відповідає обраному Клієнтом Номіналу Електронного сертифікату..
6.3.2. В односторонньому порядку припинити надання Послуг у разі порушення Клієнтом умов цієї Публічної оферти.
6.3.3. Отримувати від Клієнта інформацію, необхідну для надання Послуг на умовах цієї Публічної оферти.
6.3.4. Вимагати від Клієнта виконання умов цієї Публічної оферти.
6.3.5. В односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Публічної оферти та/або та порядок надання Послуг. У разі внесення Виконавцем змін до Публічної оферти, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Сайті Виконавця.
 
6.4. Виконавець зобов’язаний:
6.4.1. Надавати якісно та в повному обсязі обрані Клієнтом на Сайті Premium Relax Club Послуги в обсязі та межах вартості, що відповідають номіналу Електронного сертифікату.
6.4.2. Інформувати Клієнта на його вимогу про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Клієнта при отриманні Послуг.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
7.1. Клієнт підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця «Клієнти», в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цією Публічною офертою і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Клієнт дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань на умовах цієї Публічної оферти, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.
7.2. Клієнт підтверджує, що він/вона ознайомився/лась із Політикою конфіденційності, викладеною на Сайті Premium Relax Club, яка є невідємною частиною цієї Публічної оферти, та законодавством України щодо захисту персональних даних.
7.3. Клієнт зобов'язаний надавати правдиві, точні і повні персональні дані для замовлення Електронного сертифіката на Сайті Premium Relax Club. Клієнт несе особисто відповідальність за наслідки введення ним неправдивих чи неточних персональних даних.
 
8. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
8.1. Виконавець не гарантує безперервну доступність Сайту Premium Relax Club та його функціональних можливостей 24 години на добу. Виконавець має право обмежити доступ Клієнтів до Сайту в будь-який час.
8.2. Виконавець надає Клієнтові невиключне право використовувати Сайт Premium Relax Club відповідно до цієї Публічної оферти, за умови, що ні Клієнт, ні будь-які інші особи за сприяння Клієнта не вчинятимуть будь-яких наступних дій:
8.2.1. копіювання, зміна, модифікація, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу, та/або конфігурація програмного коду Сайту Premium Relax Club;
8.2.2. створення похідних програм від програмного коду Сайту Premium Relax Club та/або інтеграція функцій Сайту в сторонні сайти і сервіси без згоди Виконавця;
8.2.3. продаж чи передача в будь-який іншій формі прав третім особам на матеріали Сайту Premium Relax Club чи його програмне забезпечення;
8.2.4. вчинення будь-яких дій, які можуть порушити функціональність Сайту Premium Relax Club;
8.2.5. вчинення дій, спрямованих на введення Виконавця та/або Клієнтів Premium Relax Club  в оману;
8.2.6. використання будь-яких комп'ютерних програм для автоматизованого збору інформації в Сайті Premium Relax Club;
8.2.7. здійснення незаконного збору, систематизації, зберігання або розповсюдження персональної інформації інших Клієнтів Premium Relax Club;
8.2.8. будь-які інші дії, які прямо заборонені законодавством України.
 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань цією Публічною офертою відповідно до законодавства України.
9.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення умов цієї Публічної оферти, якщо така Сторона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов цієї Публічної оферти.
9.3. Усі спори, що виникають на підставі цієї Публічної оферти або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Заповнення Клієнтом запропонованих на Сайті Premium Relax Club форм (online-заявки) є беззастережним прийняттям Клієнтом умов цієї Публічної оферти.
10.2. Згідно з Законом України «Про електронну комерцію» ця Публічна оферта вважається договором, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.
10.3. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені будь-ким в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Публічної оферти, Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок отримання Послуг Якщо Клієнту не повністю зрозумілі умови цієї Публічної оферти, Клієнт маєте право до оформлення online-заявки на бронювання Послуг салону краси Premium Relax Club, звернутись до Адміністрації салону краси Premium Relax Club за вказаними на Сайті контактними даними для отримання необхідних роз'яснень. Оформлення online-заявки на бронювання Послуг салону краси Premium Relax Club шляхом придбання Електронного сертифікату та/або приймаючи умови цієї Публічної оферти іншим способом, Клієнт підтверджуєте, що Клієнту зрозумілі всі положення цієї Публічної оферти і Клієнт отримав від Виконавця всі необхідні роз'яснення.
10.4. Для цілей цієї Публічної оферти, якщо між Сторонами не погоджене інше, лист електронною поштою, що його надіслано з контактної адреси однієї Сторони на контактну адресу іншої Сторони, вважається належною і достатньою формою письмового повідомлення (сповіщення).
10.5. У разі , якщо положення різних мовних версій цієї Публічної оферти будуть трактуватися по-різному, пріоритет матиме версія Публічної оферти українською мовою.
10.6. У випадку, якщо яке-небудь положення цих Правил користування буде визнане недійсним, інші їх положення будуть залишатися в силі, та це не скасовує дію цих Правил користування.
 
З любов’ю та турботою про Вас,
Premium Relax Club


Бренди