м. Львів, вул. С. Крушельницької, 11
+38 (096) 37 63 354
Графік роботи: 10:00 - 20:00

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Тайський масаж

Ця Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Публічної оферти  та регулює дотримання конфіденційності і недоторканності персональних даних та іншої інформації, яку Premium Relax Club в особі фізичної особи-підприємця Вовчаста Галина Григорівна  (далі - «Ми», «Виконавець») отримує від Користувачів (далі - «Ви», «Користувач»).
Всі терміни, що вживаються в цій Політиці конфіденційності, якщо інше окремо в ній не зазначено, мають те ж значення, що і в Публічній оферті .
Якщо Ви хочете використовувати Сайтом в Premium Relax Club http://premium-relax-club.com.ua (далі - Сайт) та замовляти Послуги, Ви повинні уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності та повністю і беззастережно прийняти всі її умови. Якщо Ви не згідні з будь-яким із положень цієї Політики конфіденційності, Ви маєте припинити користування Сайтом Виконавця.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Політика конфіденційності поширюється на інформацію, яку Виконавець одержує від Користувачів через свій Сайт. Персональні дані необхідно надавати лише для доступу до деяких функцій і послуг Сайту, зокрема, для замовлення Електронних сертифікатів.
1.2. Якщо Користувач не використовує такі функції або Послуги на Сайті, збирається тільки інформація, яка не дозволяє ідентифікувати Користувача і є знеособленими даними, а саме: файли cookies.
1.3. Для замовлення Електронного сертифікату на Сайті чи здійснення інших дій, які вимагають введення Користувачем своїх персональних даних, Користувачеві необхідно надати інформацію, яка дозволяє його ідентифікувати (далі - «Персональні дані»): ім'я та прізвище, електронну адресу, телефон та/або персональні дані інших осіб, якщо Електронний сертифікат чи резервація Послуги замовляється  для іншої особи.
1.4. Користуючись Сайтом Premium Relax Club Користувач беззастережно погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності та добровільно надає Виконавцеві право на обробку Персональних даних, а також іншої інформації, яка надається Виконавцеві, в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (за клопотанням власника даних), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення Персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем відповідно до цієї Політики конфіденційності, Публічної оферти, а також вимог законодавства України.
1.5. Користувач несе відповідальність за достовірність та актуальність  Персональних даних, які Користувач надає Виконавцю. У разі надання недостовірних чи неактуальних даних (наприклад, номер телефону чи email-адреси, які не використовуються Користувачем),  Користувач  несе самостійно відповідальність за негативні наслідки, які можуть у зв'язку з цим настати, зокрема, неможливість отримати своєчасно підтвердження замовлених Послуг.
1.6. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності, то Користувач має право не надавати Виконавцю свої Персональні дані. У цьому випадку послуги Сайту щодо здійснення он-лайн замовлення Електронного сертифікату стануть для Користувача недоступними.
1.7. Ця Політика конфіденційності розроблена на основі:
Генерального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR);
 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї;
 Директива 2002/58 / EC про конфіденційність і електронних засобах зв'язку (Directive on privacy and electronic communications; EU e-Privacy Directive);
 Директива про файлах cookie (EU Cookies Directive);
 Закону України «Про захист персональних даних».
 
2. МЕТА ТА СПОСІБ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Ми збираємо, зберігаємо і обробляємо лише ту інформацію, яка необхідна для забезпечення функціонування Сайту відповідно до цілей його створення та належного виконання Користувачами своїх зобов'язань у процесі отримання Послуг в межах та на умовах, встановлених Публічною офертою та чинним законодавством України, в тому числі, та не обмежуючись, з метою створення бази даних Користувачів.
2.2. Збір даних відбувається автоматично при відвідуванні Сайту, а збір Персональних даних, у разі надання Користувачем такої інформації Виконавцю шляхом заповнення Користувачем пропонованих Виконавцем форм на Сайті.
2.3. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту протягом строку їх зберігання у Виконавця. Користувач в будь-який момент може змінити свою персональну інформацію, що міститься в базах Сайту, повідомивши про це Виконавця.
 
3. БЕЗПЕКА ДАНИХ
3.1. Виконавець зобов'язується сумлінно зберігати Ваші Персональні дані, та іншу конфіденційну інформацію, надану Вами під час користування Сайтом, і вживати усіх запобіжних заходів для їхнього захисту від втрати, неправильного використання, внесення змін або несанкціонованого розповсюдження.
3.2. Погоджуючись з цією Політикою конфіденційності, Користувач підтверджує, що усвідомлює та розуміє, що не існує абсолютно безпечних способів передачі даних через мережу Інтернет або їх подальше зберігання в цифровому вигляді. Таким чином, незважаючи на всі наші зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютний захист отримуваної Виконавцем від Вас інформації.
3.3. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, які можуть настати у зв'язку із втратою або незабезпеченням Вами збереження конфіденційності Ваших даних, та при отриманні з Вашої вини чи необережності третіми особами несанкціонованого доступу до Ваших персональних даних та іншої конфіденційної інформації, що зберігається Виконавцем.
3.4. Виконавець робить все можливе, щоб звести до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до Ваших персональних даних та конфіденційної інформації, а також ризик її неналежного використання, однак не несе ніякої відповідальності у випадку отримання доступу до такої інформації третіми особами.
 
4.СПОСОБИ ЗБИРАННЯ ВАШИХ ДАНИХ
4.1. Збір даних відбувається автоматично при користуванні Сайтом Premium Relax Club, а також при заповненні доступних на Сайті Виконавця форм (зокрема, для замовлення Електронного сертифікату).
4.2. Дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту Виконавця.

5.СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ВАШИХ ДАНИХ
5.1. Дані Користувача зберігаються протягом строку надання Користувачеві Послуг Виконавцем, але не більше 3 років після внесення Користувачем таких Персональних даних на Сайті, якщо Користувач не звернувся до Виконавця із запитом про їх знищення раніше.
5.2. Ми в будь-який момент можемо видалити надані Вами Персональні дані за Вашим письмовим запитом за наданими на нашому Сайті каналами зворотнього зв'язку.
5.3. З моменту запиту на видалення Ваших Персональних даних, а також в разі відкликання Вами своєї згоди з умовами цієї Політики конфіденційності і/або Правилами користування, Виконавець зобов'язується видалити всі дані, надані Вами при користуванні Сайтом Виконавця з своїх баз даних, крім тих, які були передані Вами третім особам, а також тих даних, зберігання яких вимагає чинне законодавство в тому числі, але не обмежуючись з метою бухгалтерського обліку та податкової звітності Виконавця, і тільки в межах встановленого законодавством часу.

6.ВАШІ ПРАВА
6.1. Ви маєте право на доступ до своїх Персональних даних, в будь-який момент, за винятком випадків технічних збоїв або в інших випадках, які знаходяться поза контролем Виконавця.
6.2. Ви в будь-який момент можете змінити, виправити, доповнити або видалити свої Персональні дані, що містяться в базах Користувачів Виконавця, за допомогою використання функціональних можливостей Сайту, або повідомивши про це Виконавцю за наданими на нашому Сайті каналах зворотного зв'язку.
6.3. Ви маєте право відкликати в будь-який момент свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності і заборонити нам використовувати Ваші Персональні дані шляхом видалення позначки у відповідному вікні на Сайті Виконавця, в якому Ви давали згоду на обробку своїх Персональних даних, або повідомивши про це безпосередньо Виконавцеві за наданими на нашому Сайті каналами зворотнього зв'язку.
6.4. Ви маєте право на отримання своїх персональних даних, наданих Виконавцеві, в структурованому, доступному для читання і розуміння форматі і передати ці дані третім особам.

7. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
7.1. Виконавець не передає Персональні дані чи іншу конфіденційну інформацію Користувача третім особам без дозволу їх власника, за винятком таких випадків:
7.1.1. така передача Персональних даних необхідна для виконання поставленого за допомогою Сайту завдання;
7.1.2. якщо це буде потрібно для дотримання чинного законодавства, виконання законних запитів і мотивованих вимог судових, правоохоронних та інших уповноважених органів.
7.2. Виконавець має право без згоди Користувача передати персональні дані Користувача державним органам, в тому числі органам дізнання та досудового слідства, і органам місцевого самоврядування лише за їх мотивованим запитом, на підставі судового рішення, та в інших передбачених чинним законодавством України випадках.
7.3. Сайт Premium Relax Club містить гіперпосилання на сторонні сервіси третіх сторін та детальну інформацію про них. Ми не контролюємо та не несемо відповідальність за політики конфіденційності третіх сторін.

8. ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ COOKIES
8.1. Виконавець може час від часу збирати та отримувати додаткові дані та інформацію про відвідувачів свого Сайту Premium Relax Club. Наприклад, під час користування Сайтом може відбуватися автоматизований збір інформації про обладнання, з якого відвідувач заходить на Сайт, програмне забезпечення, операційну систему, IP адресу, джерело посилань на Сайт, переглянуті відвідувачем сторінки Сайту, переваги щодо певного виду Послуг, посилання, які відвідувачі використали для доступу до Сайту та інше. Такий автоматизований збір даних відбувається з метою налаштування зручності у роботі з Сайтом Premium Relax Club та пропозицій для відвідувачів та Клієнтів салонів краси, а також для запобігання можливих випадків шахрайства.
8.2. Автоматизований збір деяких даних та застосування технологій cookies сприяє покращенню функціональних характеристик веб-сайту та розробці максимально зручних у користуванні сервісів Сайту, а також допомагає Виконавцю оцінювати проведення рекламних та маркетингових кампаній, та пропонувати інформацію, яка може бути найбільш цікавою та корисною для відвідувачів Сайту Premium Relax Club та Клієнтів.
8.3. Файл cookie - це невеликий фрагмент текстового файлу, який передається в браузер з Сайту Premium Relax Club, або іншого сайту, який Клієнт відвідав. Він допомагає Сайту запам'ятати інформацію про Клієнта, наприклад те, якою мовою Клієнт надає перевагу переглядати Сайт.
8.4. Клієнт чи відвідувач Сайту Premium Relax Club має право відмовитися від використання файлів cookie, в такому випадку частина функцій Сайту Premium Relax Club можуть виявитися недоступними.
8.5. Клієнт чи відвідувач Сайту Premium Relax Club завжди можете видалити всі файли cookies, вибравши відповідне налаштування в своєму браузері.
8.6. Для покращення надання Клієнтам Послуг і удосконалення шляхів комунікації з Клієнтом Виконавець використовує на Сайті Premium Relax Club сторонні інструменти, такі як:
 Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=uk);
 Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/help/651294705016616);
 Instagram Pixel (https://help.instagram.com/1896641480634370).
8.6.1. Перед інтеграцією перерахованих вище інструментів в Сайт Premium Relax Club Виконавець переконався, що їх політики конфіденційності відповідають європейським стандартам GDPR. Тим не менш, Виконавець не несе відповідальності за дотримання ними умов конфіденційності при обробці персональних даних Клієнта, які вони можуть отримувати від Клієнта.

8.6.2. GOOGLE ANALYTICS
8.6.2.1.Виконавець використовує Google Analytics, щоб зрозуміти, як Клієнт взаємодіє з Виконавцем через Сайт Premium Relax Club. Google Analytics збирає власні файли cookie, дані пристроїв і браузера, IP-адреси і відомості про дії на Сайті або в пристосунку. На їх основі формуються звіти про взаємодію на веб-сайтах і / або в пристосунках, що використовують Google Analytics. Клієнт може змінити параметри збору даних за допомогою налаштувань файлів cookie, User ID, імпорту даних і Measurement Protocol. Якщо Ви хочете відмовитися від використання Google Analytics, то можете встановити в браузер розширення Google Analytics. Детальніше про Google Analytics і конфіденційність: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=uk.

8.6.3. FACEBOOK PIXEL
8.6.3.1.Для вивчення дій Клієнтів на Сайті Premium Relax Club і охоплення потрібної аудиторії Клієнтів Виконавець використовує Піксель Facebook (Facebook Pixel). Це інструмент аналітики, за допомогою якого можна виміряти ефективність реклами. Політика конфіденційності Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Політика Facebook щодо файлів cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

8.6.4. INSTAGRAM PIXEL
8.6.4.1.Для вивчення дій Клієнтів на Сайті Premium Relax Club і охоплення потрібної аудиторії Клієнтів Виконавець використовує Піксель Instagram (Instagram Pixel). Політика конфіденційності Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875. Політика Instagram щодо файлів cookie: https://help.instagram.com/1896641480634370.
 
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Ви надаєте Виконавцеві право направляти Вам листи, повідомлення та інші матеріали, що містять інформацію про Послуги, що надаються в Premium Relax Club, на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності та Публічній оферті.
9.2. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Виконавцем і Користувачем, що виникають у зв'язку зі замовленням та наданням Послуг в Premium Relax Club, застосовується законодавство України.
9.3. У випадку, якщо яке-небудь положення цієї Політики конфіденційності буде визнане недійсним, інші її положення будуть залишатися в силі, та це не скасовує дію цієї Політики конфіденційності.
9.4. У разі внесення змін в цю Політику конфіденційності Ми повідомимо Вас про такі зміни в Політиці конфіденційності шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті.
9.5. Всі внесені в цю Політику конфіденційності зміни будуть доступні у вигляді її нової редакції, опублікованої на Сайті Premium Relax Club. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту розміщення її нової редакції на Сайті Premium Relax Club. У будь-якому випадку, користуючись Сайтом, Ви підтверджуєте згоду з умовами цієї Політики конфіденційності в редакції, чинній на момент використання Вами Сайту.

З любов'ю та турботою про Вас,
Premium Relax Club!


Бренди