Lviv, 11 Krushelnytska Solomiya St.
+38 (096) 37 63 354
Schedule: 10:00 - 20:00

Lviv, 49а Naukova St.
+38 (098) 45 41 999
Schedule: 9:00 - 20:00

Hair Removal